Wij werken samen met
Zelfstandig Gevestigde Kinderartsen in Nederland.

"Samen staan we nog sterker"

Wij behartigen de belangen van
Zelfstandig Gevestigde Kinderartsen in Nederland.

Over ZGKN

Het netwerk Zelfstandig Gevestigde Kinderartsen Nederland (ZGKN) is een initiatief van Saskia Bouma, en Lindsay Silva, beiden vrijgevestigde kinderartsen. Het is opgezet om enerzijds als samenwerkingsplatform te dienen  en anderzijds om de belangen te behartigen van zelfstandig gevestigde kinderartsen.

Over ZGKN

Het netwerk Zelfstandig Gevestigde Kinderartsen Nederland (ZGKN) is een initiatief van Saskia Bouma, en Lindsay Silva, beiden vrijgevestigde kinderartsen. Het is opgezet om enerzijds de belangen te behartigen van zelfstandig gevestigde kinderartsen, en anderzijds om als samenwerkingsplatform te dienen.

Onze missie

Een kind hoort niet in een ziekenhuis

Elk kind verdient de juiste zorg op de juiste plek. Die juiste plek van zorg is zoveel als mogelijk buiten het ziekenhuis. Het netwerk ZGKN staat voor optimale en toegankelijke zorg, dichtbij het kind. Dit is in lijn met visie ‘De juiste zorg op de juiste plek’ die breed wordt uitgedragen door de Nederlandse Overheid, patiëntenverenigingen, medische beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

De kindergeneeskundige zorg leent zich bij uitstek voor zorg buiten het ziekenhuis, omdat het overgrote deel van de kindergeneeskundige zorg poliklinisch plaatsvindt. In juni 2021 bracht de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde het visie-document uit ‘Elk kind krijgt de juiste zorg op de juiste plek’. Hierin wordt het belang van lokale, toegankelijke zorg rondom het kind, met de kinderarts in het netwerk, benadrukt. (klik hier voor het visiedocument Elk kind krijgt de juiste zorg op de juiste plek – visie NVK. De visie en missie van ZGKN sluit naadloos aan bij de doelen die in dit document staan beschreven. 

De komen jaren zal er een transformatie van het kindergeneeskundig zorglandschap plaatsvinden. Op dit moment zijn er slechts enkele algemeen kinderartsen die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn en de kindergeneeskundige zorg in de volle breedte uitoefenen. De ervaring van deze nieuwe manier van zorg verlenen is beperkt. ZGKN beoogt in korte tijd deze kennis en ervaring te vergroten door met elkaar samen te werken. Want uiteindelijke moeten de kinderartsen zelf aan het roer staan van deze transformatie. “Samen voor de beste kindzorg dichtbij huis”.

Onze missie

Een kind hoort niet in een ziekenhuis

Elk kind verdient de juiste zorg op de juiste plek. Die juiste plek van zorg is zoveel als mogelijk buiten het ziekenhuis. Het netwerk ZGKN staat voor optimale en toegankelijke zorg, dichtbij het kind. Dit is in lijn met visie ‘De juiste zorg op de juiste plek’ die breed wordt uitgedragen door de Nederlandse Overheid, patiëntenverenigingen, medische beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

De kindergeneeskundige zorg leent zich bij uitstek voor zorg buiten het ziekenhuis, omdat het overgrote deel van de kindergeneeskundige zorg poliklinisch plaatsvindt. In juni 2021 bracht de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde het visie-document uit ‘Elk kind krijgt de juiste zorg op de juiste plek’. Hierin wordt het belang van lokale, toegankelijke zorg rondom het kind, met de kinderarts in het netwerk, benadrukt. (klik hier voor het visiedocument Elk kind krijgt de juiste zorg op de juiste plek – visie NVK. De visie en missie van ZGKN sluit naadloos aan bij de doelen die in dit document staan beschreven. 

De komen jaren zal er een transformatie van het kindergeneeskundig zorglandschap plaatsvinden. Op dit moment zijn er slechts enkele algemeen kinderartsen die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn en de kindergeneeskundige zorg in de volle breedte uitoefenen. De ervaring van deze nieuwe manier van zorg verlenen is beperkt. ZGKN beoogt in korte tijd deze kennis en ervaring te vergroten door met elkaar samen te werken. Want uiteindelijke moeten de kinderartsen zelf aan het roer staan van deze transformatie. “Samen voor de beste kindzorg dichtbij huis”.

Onze visie

ZGKN streeft ernaar om kinderartsen met een gedeelde missie bij elkaar te brengen, om met elkaar deze innovatieve vorm van zorg te implementeren en continu te verbeteren door onder andere kennis met elkaar te delen op het gebied van:

 • Kwaliteit van zorg
 • Veiligheid en continuïteit van zorg
 • Zorgondernemerschap


Wat betekent dit concreet?

 • Hulp bij het opzetten van kindergeneeskundige praktijk
 • Delen van kwaliteitsdocumenten, zoals protocollen, casuistiekbesprekingen
 • Waarneming onderling
 • Samen optrekken naar de zorgverzekeraars (contracten)
 • Inkoopvoordeel (bijv. EPD)
 • Gezamenlijke kwaliteitsvisitatie
 • Samen volgen en organiseren van nascholing
 • Intervisie en coaching

Onze visie

ZGKN streeft ernaar om kinderartsen met een gedeelde missie bij elkaar te brengen, om met elkaar deze innovatieve vorm van zorg te implementeren en continu te verbeteren door onder andere kennis met elkaar te delen op het gebied van:

 • Kwaliteit van zorg
 • Veiligheid en continuïteit van zorg
 • Zorgondernemerschap


Wat betekent dit concreet?

 • Hulp bij het opzetten van kindergeneeskundige praktijk
 • Delen van kwaliteitsdocumenten, zoals protocollen, casuistiekbesprekingen
 • Waarneming onderling
 • Samen optrekken naar de zorgverzekeraars (contracten)
 • Inkoopvoordeel (bijv. EPD)
 • Gezamenlijke kwaliteitsvisitatie
 • Samen volgen en organiseren van nascholing
 • Intervisie en coaching

Neem contact op

Heb je vragen over ZGKN, of overweeg je je als zelfstandig gevestigde kinderarts met jouw praktijk bij ons aan te sluiten?
Neem dan gerust contact op:

Telefoon:

Email:

Neem contact op

Heb je vragen over ZGKN, of overweeg je je als zelfstandig gevestigde kinderarts met jouw praktijk bij ons aan te sluiten?
Neem dan gerust contact op:

Telefoon:

Email: