Samen voor de beste kindzorg dichtbij huis.

Het netwerk Zelfstandig Gevestigde Kinderartsen Nederland (ZGKN) is een initiatief van vrijgevestigde kinderartsen. 
Het is opgezet om enerzijds als samenwerkingsplatform te dienen en anderzijds de belangen te behartigen van zelfstandig gevestigde kinderartsen. 

Benieuwd naar wat ZGKN voor jou als zorgprofessional kan betekenen? 

Een kind hoort niet in het ziekenhuis.

Elk kind verdient de juiste zorg op de juiste plek. Die juiste plek van zorg is zoveel als mogelijk buiten de muren van het ziekenhuis. Het netwerk ZGKN staat voor optimale en toegankelijke zorg, dichtbij het kind. Dit is in lijn met de visie ‘De juiste zorg op de juiste plek’ die breed wordt uitgedragen door de Nederlandse overheid, patiëntenverenigingen, medische beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

Wat wil ZGKN bereiken?

ZGKN streeft ernaar om kinderartsen met een gedeelde missie bij elkaar te brengen, om met elkaar deze innovatieve vorm van zorg te implementeren en continu te verbeteren door onder andere kennis met elkaar te delen op het gebied van:

Daarnaast heeft ZGKN het doel om als instelling voor medisch specialistische zorg te gaan fungeren, om in de toekomst namens haar leden zorg te declareren en zorginkoopcontracten af te sluiten met de zorgverzekeraars.

Contactgegevens

Heb je vragen over ZGKN, of overweeg je je als zelfstandig gevestigde kinderarts met jouw praktijk bij ons aan te sluiten?
Neem dan gerust contact met ons op:

Telefoon:

Email:

Samen voor de beste kindzorg dichtbij huis.

Het netwerk Zelfstandig Gevestigde Kinderartsen Nederland (ZGKN) is een initiatief van vrijgevestigde kinderartsen. 
Het is opgezet om enerzijds de belangen te behartigen van zelfstandig gevestigde kinderartsen, 
en anderzijds om als samenwerkingsplatform te dienen.

Benieuwd naar wat ZGKN voor jou als zorgprofessional kan betekenen? 

Een kind hoort niet in het ziekenhuis.

Elk kind verdient de juiste zorg op de juiste plek. Die juiste plek van zorg is zoveel als mogelijk buiten het ziekenhuis. Het netwerk ZGKN staat voor optimale en toegankelijke zorg, dichtbij het kind. Dit is in lijn met visie ‘De juiste zorg op de juiste plek’ die breed wordt uitgedragen door de Nederlandse Overheid, patiëntenverenigingen, medische beroepsverenigingen en zorgverzekeraars

Wat wil ZGKN bereiken?

ZGKN streeft ernaar om kinderartsen met een gedeelde missie bij elkaar te brengen, om met elkaar deze innovatieve vorm van zorg te implementeren en continu te verbeteren door onder andere kennis met elkaar te delen op het gebied van:

Contactgegevens

Heb je vragen over ZGKN, of overweeg je je als zelfstandig gevestigde kinderarts met jouw praktijk bij ons aan te sluiten?
Neem dan gerust contact met ons op:

Telefoon:

Email: